Congelados Silverio Iglesias

Variedade de conxelados

Venda especializada en peixes e mariscos conxelados. Ofrecemos unha amplia gama de productos elaborados e precociñados de alta calidade con auténtico sabor a mar, seleccionados rigurosamente, conservando a súas cualidades orixinais, tanto físicas como organolépticas, que os fan tan apreciados polos consumidores

6, PO-551, 36900 Marín, Pontevedra

Código Plus: 97RW+Q2 Marín

Luns- Sábados: 07:30-13:30/15:30-20:00